Podkategórie
MR, CT, sono a kontrastné látky

  • tento test preverí vaše vedomosti radiólogickej anatómia, na správny výber názvov viac ako 100 anatomických štruktúr na obrazoch CT MR aj natívnych záberov máte 25 minút
  • Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
  • Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz