Pľúcne noduly a tumory pľúc
(PNK102)

prezentacie popisujú uvedenú popísanú pod bodmi 2.8-2.9 v podrobnom ciruculu v oddielu Rádiológia hrudníka