2.1 Trauma (akútna a chronická)
(Trauma)


2.1.1. Fraktúry a dislokácie
2.1.2.  Špecifické kostné/kĺbne poranenia
2.1.3 Mäkké tkanivá