2.2 Infekcie
(Infekcie)


- akútna, subakútna a chronická osteomyelitída

- chrbtice

- periférneho skeletu

- posttraumatická osteomyelitída

- tuberkulóza

- chrbtice

- periférneho skeletu

- zriedkavé infekcie (napr. lepra, brucelóza - len hlavné prejavy)

- najbežnejšie parazity rozšírené vo svete (napr. echinokokóza)

- infekcie mäkkých tkanív

- HIV-pridružené infekcie.