2.3 Tumory a tumorom podobné lézie
(Tumory)


2.3.1 Kosti

- princípy charakterizácie tumoru a staging

- tvoriace kosť

- osteóm a kostné ostrovky

- osteoidný osteóm a osteoblastóm

- osteosarkóm (klasický a bežnejšie varianty)

- tvoriace chrupavku

- osteochondróm

-  enchondróm

-  chondroblastóm

- chondromyxoidný fibróm

- chondrosarkóm (centrálny a periférny)

- fibrózneho pôvodu

- fibrózny kortikálny defekt (neosifikujúci fibróm)

-  fibrózna dysplazia

-  fibrosarkóm a malígny fibrózny histiocytóm

- hematopoetické a retikuloendoteliálne

- obrovskobunečný tumor

- histiocytóza z Langerhansových buniek

- maligný z okrúhlych buniek (Ewingov sarkóm, lymfóm a plazmocytóm)

- tumorom podobné

- jednoduchá kostná cysta

- aneuryzmatická kostná cysta

- metastázy

- iné

- chordóm

  - adamantinóm.

2.3.2.  Mäkké tkanivá

- tukového pôvodu

- lipóm

- liposarkóm

- nervového pôvodu

- neurofibróm

- schwanóm

- cievneho pôvodu

- hemangióm

- sarkómy z mäkkých tkanív.