2.5 Metabolické, endokrinné a toxické poruchy
(Metabol)


- rachitída a osteomalácia

- primárny a sekundárny hyperparathyroidizmus (vrátane chronického renálneho zlyhávania)

- osteoporóza (vrátane základných konceptov merania kostnej minerálnej denzity)

- fluorosis.