2.1 Anatómia a fyziológia
(Anatómia a fyziológia)

Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz