2.3 Žalúdok a duodenum
(Žalúdok a duodenum)

Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz