2.4 Tenké črevo
(Tenké črevo)

Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz