2.5 Colon a rectum
(Colon a rectum)

Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz