2.6 Peritoneum a abdominálna stena
(Peritoneum a abdominálna stena)

Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz