2.8 Hepar
(Hepar)

Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz