2.9 Biliárny trakt
(Biliárny trakt)

Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz