Test z radiologickej anatómie
(CF101)

 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

tento test preverí vaše vedomosti radiólogickej anatómia, na správny výber názvov viac ako 100 anatomických štruktúr na obrazoch CT MR aj natívnych záberov máte 25 minút

Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč