Hrudná rádiológia a intervenčná rádiológia
(PNK101)

 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz

Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč