Rádiológia - Štúdijný program
(rad-stud-prg)

Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz