Prehľad problematiky pediatrické neuroradiológie
(neurorad2)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov


Pediatrická neuroradiológia je v mnohom odlišná od neuroradiológie dospelých. Líši sa jak vo vyšetrovacích postupoch tak vo spektre onemocnení. Preto v stručnom prehľadu problematiky zhrňujeme najčastejšie indikácie k zobrazovacím metódam a najčastejších diagnóz v detskom veku

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov