TEST Abdominálna rádiológia
(abd)

Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz